Lạng Sơn: LĐLĐ huyện Đình Lập tổ chức hội thi cán bộ CĐCS giỏi

Lãnh đạo LĐLĐ huyện tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi.
Lãnh đạo LĐLĐ huyện tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi.
Lãnh đạo LĐLĐ huyện tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự hội thi.
Lên top