“Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”

Khám, tư vấn sức khoẻ cho CNLĐ tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 do công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức. Ảnh: Ngọc Ánh
Khám, tư vấn sức khoẻ cho CNLĐ tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 do công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức. Ảnh: Ngọc Ánh
Khám, tư vấn sức khoẻ cho CNLĐ tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 do công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top