Lan toả tinh thần tích cực, lạc quan của CNLĐ trong cuộc chiến với COVID-19

Công nhân, người lao động hào hứng tham gia giải chạy online "Chạy ngay - Đánh bay COVID-19" do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh CĐKKT Hải Phòng
Công nhân, người lao động hào hứng tham gia giải chạy online "Chạy ngay - Đánh bay COVID-19" do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh CĐKKT Hải Phòng
Công nhân, người lao động hào hứng tham gia giải chạy online "Chạy ngay - Đánh bay COVID-19" do Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức. Ảnh CĐKKT Hải Phòng
Lên top