Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động

Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Hasfarm tham gia hiến máu tình nguyện
Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Hasfarm tham gia hiến máu tình nguyện
Đoàn viên, người lao động Công ty TNHH Hasfarm tham gia hiến máu tình nguyện
Lên top