ĐỐI THOẠI GIỮA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VỚI CHỦ TỊCH TỈNH TIỀN GIANG:

Lan tỏa hiệu ứng thiết chế công đoàn

Cán bộ Công đoàn đặt câu hỏi cho Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: P.V
Cán bộ Công đoàn đặt câu hỏi cho Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: P.V
Cán bộ Công đoàn đặt câu hỏi cho Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: P.V
Lên top