Lan tỏa câu chuyện chủ nhà trọ chia sẻ khó khăn với người lao động

LĐLĐ tỉnh Bình Dương kêu gọi chủ trọ giảm tiền thuê phòng cho công nhân lao động gặp khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
LĐLĐ tỉnh Bình Dương kêu gọi chủ trọ giảm tiền thuê phòng cho công nhân lao động gặp khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
LĐLĐ tỉnh Bình Dương kêu gọi chủ trọ giảm tiền thuê phòng cho công nhân lao động gặp khó khăn. Ảnh: Đình Trọng
Lên top