Lần đầu tiên có cặp đôi người dân tộc thiểu số tham gia cưới tập thể

Lên top