Lần đầu tiên các cấp Công đoàn sử dụng quỹ dự phòng để hỗ trợ NLĐ

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải chủ trì buổi giao ban. Ảnh: T.E.A
Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải chủ trì buổi giao ban. Ảnh: T.E.A
Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải chủ trì buổi giao ban. Ảnh: T.E.A
Lên top