Lần đầu nhóm 20 DN du lịch ở Quảng Ninh ký thỏa ước lao động tập thể: Thực hiện ngay, vì lợi ích người lao động

Các nhân viên một tàu du lịch biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách trên vịnh Hạ Long. Ảnh: N.Hùng
Các nhân viên một tàu du lịch biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách trên vịnh Hạ Long. Ảnh: N.Hùng
Các nhân viên một tàu du lịch biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách trên vịnh Hạ Long. Ảnh: N.Hùng
Lên top