Làm việc qua “cai thầu công”, người lao động lĩnh đủ!

Những người lao động bị quỵt tiền lương ở Cty Hồng Nguyên Long. Ảnh: P.V
Những người lao động bị quỵt tiền lương ở Cty Hồng Nguyên Long. Ảnh: P.V
Những người lao động bị quỵt tiền lương ở Cty Hồng Nguyên Long. Ảnh: P.V
Lên top