Làm việc chưa đủ 1 tháng, người lao động có ngày nghỉ phép năm không?

Người lao động vẫn có thể có ngày nghỉ phép năm dù làm việc chưa đủ 1 tháng. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động vẫn có thể có ngày nghỉ phép năm dù làm việc chưa đủ 1 tháng. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động vẫn có thể có ngày nghỉ phép năm dù làm việc chưa đủ 1 tháng. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top