Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Làm tốt công tác chăm lo cho nữ đoàn viên

Công tác chăm lo lao động nữ luôn được các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam quan tâm. Ảnh: H.A
Công tác chăm lo lao động nữ luôn được các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam quan tâm. Ảnh: H.A
Công tác chăm lo lao động nữ luôn được các cấp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam quan tâm. Ảnh: H.A
Lên top