Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách hồ chí minh:

Làm theo Bác là lời nói phải đi đôi với việc làm

Anh Hồ Hữu Nghị (ngoài cùng, bên phải) thăm xưởng ươm tơ và công nhân lao động Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Hồ Hữu Nghị (ngoài cùng, bên phải) thăm xưởng ươm tơ và công nhân lao động Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Hồ Hữu Nghị (ngoài cùng, bên phải) thăm xưởng ươm tơ và công nhân lao động Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top