Làm 'tai giả' tặng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Đoàn viên công đoàn làm tai giả tặng các chiến sỹ làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống COVID-19
Đoàn viên công đoàn làm tai giả tặng các chiến sỹ làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống COVID-19
Đoàn viên công đoàn làm tai giả tặng các chiến sỹ làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống COVID-19
Lên top