Làm lợi cho doanh nghiệp cũng là làm lợi cho NLĐ

Anh Nguyễn Viết Phương - công nhân Công ty TNHH Cosmos 1 (Phú Thọ). 
Ảnh: Tú Quỳnh
Anh Nguyễn Viết Phương - công nhân Công ty TNHH Cosmos 1 (Phú Thọ). Ảnh: Tú Quỳnh
Anh Nguyễn Viết Phương - công nhân Công ty TNHH Cosmos 1 (Phú Thọ). Ảnh: Tú Quỳnh
Lên top