Làm hàng trăm chiếc bánh bao tặng các khu cách ly

Đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Nam Hồng làm bánh bao tặng khu cách ly.
Đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Nam Hồng làm bánh bao tặng khu cách ly.
Đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Nam Hồng làm bánh bao tặng khu cách ly.
Lên top