Làm giáo dục ở vùng cao, có thể về hưu trước 10 năm được không?

Giáo viên vùng cao chăm sóc trẻ như những đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Ảnh: Văn Thành Chương
Giáo viên vùng cao chăm sóc trẻ như những đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Ảnh: Văn Thành Chương
Giáo viên vùng cao chăm sóc trẻ như những đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top