Làm gì để việc ký hợp đồng lao động với người giúp việc khả thi?

Thực tế rất nhiều người giúp việc nhà không muốn ký hợp đồng lao động bằng văn bản. Ảnh minh họa. Ảnh: Nam Dương
Thực tế rất nhiều người giúp việc nhà không muốn ký hợp đồng lao động bằng văn bản. Ảnh minh họa. Ảnh: Nam Dương
Thực tế rất nhiều người giúp việc nhà không muốn ký hợp đồng lao động bằng văn bản. Ảnh minh họa. Ảnh: Nam Dương
Lên top