TÂM TƯ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG GỬI THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Làm gì để thu hút lao động kỹ thuật cao?

Công nhân kỹ thuật cao Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân kỹ thuật cao Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân kỹ thuật cao Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top