LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Làm gì để đảm bảo an toàn cho NLĐ làm việc trong các DN chế biến gỗ?

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top