Lâm Đồng tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa XIII của Đảng

Ông Hoàng Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng - giới thiệu nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Phan Hiền
Ông Hoàng Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng - giới thiệu nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Phan Hiền
Ông Hoàng Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng - giới thiệu nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Phan Hiền
Lên top