Lâm Đồng thành lập thêm hai công đoàn cơ sở doanh nghiệp ở Bảo Lộc

LĐLĐ TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) trao quyết định công nhận và chúc mừng BCH CĐCS Công ty cổ phần Công nghệ xanh Lộc Châu.
LĐLĐ TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) trao quyết định công nhận và chúc mừng BCH CĐCS Công ty cổ phần Công nghệ xanh Lộc Châu.
LĐLĐ TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) trao quyết định công nhận và chúc mừng BCH CĐCS Công ty cổ phần Công nghệ xanh Lộc Châu.
Lên top