Lâm Đồng "thần tốc" vận động hỗ trợ CNLĐ TP. Hồ Chí Minh

Cán bộ công đoàn Lâm Đồng tiếp nhận hàng hóa vận động hỗ trợ CNLĐ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Tố Nhân
Cán bộ công đoàn Lâm Đồng tiếp nhận hàng hóa vận động hỗ trợ CNLĐ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Tố Nhân
Cán bộ công đoàn Lâm Đồng tiếp nhận hàng hóa vận động hỗ trợ CNLĐ TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Tố Nhân
Lên top