Lâm Đồng quyết tâm cao phát triển đoàn viên trong điều kiện dịch COVID-19

Lâm Đồng tăng cường kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS. Ảnh: Hồng Ngọc (chụp trước ngày 27.4.2021)
Lâm Đồng tăng cường kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS. Ảnh: Hồng Ngọc (chụp trước ngày 27.4.2021)
Lâm Đồng tăng cường kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS. Ảnh: Hồng Ngọc (chụp trước ngày 27.4.2021)
Lên top