Lâm Đồng phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phối hợp kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh Đức Thiệm
LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phối hợp kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh Đức Thiệm
LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phối hợp kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh Đức Thiệm
Lên top