Lâm Đồng: Phối hợp 3 ngành để đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Ký kết chương trình phối hợp của 3 ngành năm 2021 đảm bảo quyền lợi người lao động tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Đức Thiệm
Ký kết chương trình phối hợp của 3 ngành năm 2021 đảm bảo quyền lợi người lao động tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Đức Thiệm
Ký kết chương trình phối hợp của 3 ngành năm 2021 đảm bảo quyền lợi người lao động tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Đức Thiệm
Lên top