Lâm Đồng nỗ lực chi trả hỗ trợ COVID-19 cho người lao động

Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Lên top