Lâm Đồng: Liên hoan dân ca, nhạc cổ truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ

Đoàn viên, CNVCLĐ thuộc câu lạc bộ Dân ca Nhà Văn hóa lao động tỉnh tham gia Liên hoan. Ảnh Đức Hải
Đoàn viên, CNVCLĐ thuộc câu lạc bộ Dân ca Nhà Văn hóa lao động tỉnh tham gia Liên hoan. Ảnh Đức Hải
Đoàn viên, CNVCLĐ thuộc câu lạc bộ Dân ca Nhà Văn hóa lao động tỉnh tham gia Liên hoan. Ảnh Đức Hải
Lên top