Lâm Đồng: LĐLĐ Đam Rông chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

Liên đoàn Lao động huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Ảnh Nguyễn Bé
Liên đoàn Lao động huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Ảnh Nguyễn Bé
Liên đoàn Lao động huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng ký kết thỏa thuận hợp tác về chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Ảnh Nguyễn Bé
Lên top