Lâm Đồng: Hỗ trợ con công nhân bị tai nạn lao động

Ông Phạm Hoàng Phúc, Phó Chủ tịch CĐCS Công ty Xăng dầu Lâm Đồng trao hỗ trợ cho cháu Khoa. Ảnh Hồng Thắm
Ông Phạm Hoàng Phúc, Phó Chủ tịch CĐCS Công ty Xăng dầu Lâm Đồng trao hỗ trợ cho cháu Khoa. Ảnh Hồng Thắm
Ông Phạm Hoàng Phúc, Phó Chủ tịch CĐCS Công ty Xăng dầu Lâm Đồng trao hỗ trợ cho cháu Khoa. Ảnh Hồng Thắm
Lên top