Lâm Đồng: Hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động

Bà Phạm Thị Lệ Dung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Đức Thiệm
Bà Phạm Thị Lệ Dung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Đức Thiệm
Bà Phạm Thị Lệ Dung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh Đức Thiệm
Lên top