Lâm Đồng: Góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Ông Hoàng Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Hồng Ngọc
Ông Hoàng Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Hồng Ngọc
Ông Hoàng Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Hồng Ngọc
Lên top