Lâm Đồng: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Các đại gắn biển công trình. Ảnh Thu Phương
Các đại gắn biển công trình. Ảnh Thu Phương
Các đại gắn biển công trình. Ảnh Thu Phương
Lên top