Lâm Đồng đưa nghị quyết đại hội Đảng vào hoạt động công đoàn

Ông Hoàng Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ công đoàn. Ảnh Đức Thiệm
Ông Hoàng Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ công đoàn. Ảnh Đức Thiệm
Ông Hoàng Liên - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ công đoàn. Ảnh Đức Thiệm
Lên top