Lâm Đồng đẩy mạnh chương trình phúc lợi cho người lao động

Ký kết thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Ảnh Thu Ngà.
Ký kết thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Ảnh Thu Ngà.
Ký kết thỏa thuận hợp tác về Chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động. Ảnh Thu Ngà.
Lên top