Lâm Đồng: Công đoàn Viên chức bàn giao “Nhà tình thương”

Công bố quyết định bàn giao nhà của công đoàn cho gia đình sử dụng. Ảnh Hồng Ngọc
Công bố quyết định bàn giao nhà của công đoàn cho gia đình sử dụng. Ảnh Hồng Ngọc
Công bố quyết định bàn giao nhà của công đoàn cho gia đình sử dụng. Ảnh Hồng Ngọc
Lên top