Lâm Đồng chung sức chống dịch COVID-19

Đồng chí Phạm Thị Lệ Dung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng thăm và tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Thiệm
Đồng chí Phạm Thị Lệ Dung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng thăm và tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Thiệm
Đồng chí Phạm Thị Lệ Dung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng thăm và tặng quà động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Thiệm
Lên top