Lâm Đồng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Đồng chí Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen cho các đơn vị
Đồng chí Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen cho các đơn vị
Đồng chí Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao bằng khen cho các đơn vị
Lên top