Lâm Đồng chi viện Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Đồng chí Hoàng Liên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao quà động viên đội ngũ y bác sĩ lên đường chi viện cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Thiệm
Đồng chí Hoàng Liên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao quà động viên đội ngũ y bác sĩ lên đường chi viện cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Thiệm
Đồng chí Hoàng Liên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao quà động viên đội ngũ y bác sĩ lên đường chi viện cho TP. Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Thiệm
Lên top