Lâm Đồng chi hỗ trợ 150 tỉ cho 61.000 lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Lâm Đồng chi hỗ trợ 150 tỉ cho 61.000 lao động bị ảnh hưởng bởi COVID. Ảnh Hai Nguyen
Lâm Đồng chi hỗ trợ 150 tỉ cho 61.000 lao động bị ảnh hưởng bởi COVID. Ảnh Hai Nguyen
Lâm Đồng chi hỗ trợ 150 tỉ cho 61.000 lao động bị ảnh hưởng bởi COVID. Ảnh Hai Nguyen
Lên top