Lâm Đồng 100% ứng viên công đoàn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Ông Hoàng Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, cán bộ công đoàn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh Đức Thiệm
Ông Hoàng Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, cán bộ công đoàn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh Đức Thiệm
Ông Hoàng Liên, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng, cán bộ công đoàn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh Đức Thiệm
Lên top