Đoàn viên Công đoàn trong quân đội:

Làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ

Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng hỗ trợ Trường Đào tạo nghề Thành An (Binh đoàn 11). Ảnh: Hải Anh
Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng hỗ trợ Trường Đào tạo nghề Thành An (Binh đoàn 11). Ảnh: Hải Anh
Ban Công đoàn Quốc phòng thăm, tặng hỗ trợ Trường Đào tạo nghề Thành An (Binh đoàn 11). Ảnh: Hải Anh
Lên top