Làm chủ tịch CĐ, hạnh phúc nhất là mang lại lợi ích cho đoàn viên

Bà Cù Thị Hậu - Anh hùng Lao động, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chia sẻ với sinh viên. Ảnh: QUẾ CHI
Bà Cù Thị Hậu - Anh hùng Lao động, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chia sẻ với sinh viên. Ảnh: QUẾ CHI
Bà Cù Thị Hậu - Anh hùng Lao động, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - chia sẻ với sinh viên. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top