Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm cán bộ CĐ thì không ngại đấu tranh để bảo vệ quyền lợi NLĐ