“Làm bảo vệ mà chính mình không được bảo vệ”

Nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ tại một doanh nghiệp sản xuất. Ảnh: K.N
Nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ tại một doanh nghiệp sản xuất. Ảnh: K.N
Nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ tại một doanh nghiệp sản xuất. Ảnh: K.N
Lên top