Làm 500 chiếc mặt nạ chống giọt bắn để trao tặng cho người lao động

Người dân TP.Quy Nhơn may khẩu trang để phát miễn phí cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.TRI
Người dân TP.Quy Nhơn may khẩu trang để phát miễn phí cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.TRI
Người dân TP.Quy Nhơn may khẩu trang để phát miễn phí cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.TRI
Lên top