Làm 44 giờ/tuần: Áp dụng công nghệ cao, năng suất lao động sẽ tăng

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: QUOCHOI.VN
Đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: QUOCHOI.VN
Đại biểu Tô Thị Bích Châu (đoàn TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: QUOCHOI.VN
Lên top