Lại xảy ra ngộ độc khí ở Cty Golden Victory: Mọi người hô lớn, bảo vệ mới mở cửa

Công nhân lo lắng, tụ tập ở ngoài khuôn viên công ty sau khi lại xảy ra các trường hợp công nhân bị ngộ độc. Ảnh chụp sáng 23.10. Ảnh: CN
Công nhân lo lắng, tụ tập ở ngoài khuôn viên công ty sau khi lại xảy ra các trường hợp công nhân bị ngộ độc. Ảnh chụp sáng 23.10. Ảnh: CN
Công nhân lo lắng, tụ tập ở ngoài khuôn viên công ty sau khi lại xảy ra các trường hợp công nhân bị ngộ độc. Ảnh chụp sáng 23.10. Ảnh: CN
Lên top