Lai Châu nâng cao hiệu quả quản lý đoàn viên công đoàn

Các đồng chí chủ tịch (phó chủ tịch) của 25 CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lai Châu được tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn. Ảnh: Thanh Huyền
Các đồng chí chủ tịch (phó chủ tịch) của 25 CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lai Châu được tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn. Ảnh: Thanh Huyền
Các đồng chí chủ tịch (phó chủ tịch) của 25 CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lai Châu được tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn. Ảnh: Thanh Huyền
Lên top