Kỳ vọng tiếp tục phòng, chống tham nhũng và chăm lo cho công nhân lao động

Công nhân Công ty Cổ phần In số 7, trong giờ làm việc. Ảnh Nam Dương
Công nhân Công ty Cổ phần In số 7, trong giờ làm việc. Ảnh Nam Dương
Công nhân Công ty Cổ phần In số 7, trong giờ làm việc. Ảnh Nam Dương
Lên top